TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THÀNH PHỐ CẦN THƠ

XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

Hướng dẫn cách làm bảng khảo sát
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Quý vị ngày càng tốt hơn, chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp Quý Ông/Bà đối với quá trình giải quyết hồ sơ hành chính tại Cơ quan chúng tôi.
Thông tin góp ý của Quý Ông/Bà sẽ được bảo mật và chuyển đến người được phân công xử lý.