Kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính dành cho người lao động về nước đúng thời hạn-Kỳ 2 năm 2018 Kết quả kỳ thi tiếng Hàn ngành Sản xuất chế tạo năm 2018 Thông báo Kế hoạch phỏng vấn Chương trình Điều dưỡng viên Đức Khóa 4 (Năm 2018-2019) – Đợt 2/2018 Tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức (khóa 4/2018) Tuyển chọn ứng viên Nam tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (chương trình IM JAPAN) đợt 02 năm 2018 Thông báo chiêu sinh lớp Ôn tâp tiếng Hàn xuất khẩu lao động (EPS) Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ

Chính sách pháp luật

Tìm kiếm nhanh

Số ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Hành động
74/2014/QH13 Luật giáo dục nghề nghiệp 27/11/2014 Xem / Tải
43/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định về đào tạo thường xuyên 20/10/2015 Xem / Tải
42/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định về đào tạo trình độ sơ cấp 20/10/2015 Xem / Tải
48/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật giáo dục nghề nghiệp 15/05/2015 Xem / Tải
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Click to go to this website
Click to go to this website