Thứ Ba, ngày 25 tháng 4 năm 2017       |          Đăng nhập         |          Đăng ký       
 
 
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN ĐIỀU DƯỠNG SANG HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI CÁC BỆNH VIỆN CỦA CHLB ĐỨC - KHÓA II THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN HỘ LÝ, ĐIỀU DƯỠNG VIỆT NAM THUỘC DIỆN ĐƯỢC MIỄN THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO SANG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN NĂM 2018 CƠ HỘI LÀM VIỆC TẠI NEW ZEALAND THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2017 TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TP. CẦN THƠ TRANG BỊ PHÒNG VẮT TRỮ SỬA DÀNH CHO LAO ĐỘNG NỮ CÓ CON NHỎ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM CẦN THƠ TUYỂN TẠP VỤ THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG HÀN THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN GIÁO VIÊN CƠ HỮU THAM GIA GIẢNG DẠY TIẾNG HÀN, TIẾNG NHẬT VÀ TIẾNG HOA THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÔNG BÁO CHIÊU SINH
Danh mục
 
MẪU BIỂU

Mẫu số 36 - Quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Mẫu số 35 - Quyết định thu hồi tiền hỗ trợ học nghề

Mẫu số 34 - Quyết định thu hồi tiền TCTN

Mẫu số 33 - Báo cáo tình hình tham gia BHTN năm

Mẫu số 32 - Báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 06 tháng dầu năm của Trung tâm

Mẫu số 31 - Báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng

Mẫu số 30 - Báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 06 tháng dầu năm của Sở

Mẫu số 29 - Thông báo về tình hình biến động lao động

Mẫu số 28 - Thông báo ban đầu về số lượng lao động

Mẫu số 27 - Quyết định về việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Mẫu số 26 - Quyết định về việc phê duyệt Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm cho người lao động

Mẫu số 25 - Biên bản bàn giao sổ BHXH

Mẫu số 24 - Quyết định chấm dứt hưởng TCTN

Mẫu số 23 - Thông báo có việc làm, nghĩa vụ quân sự, ...

Mẫu số 22 - Thông báo không được hưởng trợ cấp thất nghiệp-hỗ trợ học nghề

Mẫu số 21 - Mẫu dấu xác nhận giải quyết chế độ

Mẫu số 20 - Quyết định về việc hủy quyết định hỗ trợ học nghề

Mẫu số 19 - Quyết định hỗ trợ học nghề

Mẫu số 18 - Đề nghị hỗ trợ học nghề

Mẫu số 17 - Đề nghị không thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng

Mẫu số 16 - Thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng

Mẫu số 15 - Quyết định bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Mẫu số 14 Công văn về việc người lao động không đến tiền TCTN

Mẫu số 13 - Công văn tiếp tục chi trả TCTN

Mẫu số 12 - Công văn chấm dứt chi trả TCTN

Mẫu số 11 - Giấy giới thiệu chuyển hưởng TCTN

Mẫu số 10 - Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu số 9 - Quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng

Mẫu số 8 - Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu số 7 - Quyết định về việc tiếp tục hưởng

Mẫu số 6 - Quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu số 5 - Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng

Mẫu số 4 - Phiếu hẹn trả kết quả

Mẫu số 3 - Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu số 2 - Phiếu giới thiệu việc làm

Mẫu số 1 - Phiếu tư vấn giới thiệu việc làm

 


Quay lại
Tìm kiếm
Thông báo sàn giao dịch
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Click to go to this website
Click to go to this website
Click to go to this website
Click to go to this website
Click to go to this website
Click to go to this website
Click to go to this website
Click to go to this website
Click to go to this website
Click to go to this website
Click to go to this website
Liên kết
Hỗ trợ
 
 Lượt truy cập: 8578237
   Đang online: 69