Danh sách ứng viên trúng tuyển chương trình điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại chlb đức khóa 4 năm học 2018-2019 (Đợt thi ngày 19/03/2018 đến ngày 26/03/2018) Hội chợ việc làm truờng Đại học Cần Thơ đợt 1 năm 2018 đã thành công tốt đẹp Tuyển thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (IM Japan) đợt tháng 4/2018 - dành cho lao động nữ Thông tin doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp tại hội chợ việc làm Đại học Cần Thơ (ngày 07/04/2018) Hội chợ việc làm sinh viên Đại học Cần Thơ năm 2018 Thông tin về việc ký kết Bản ghi nhớ (MOU) về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (Chương trình EPS) Tuyển thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (IM Japan) Kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính dành cho người lao động về nước đúng thời hạn (Kỳ 1 - Năm 2018) Thông báo tuyển giáo viên dạy tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Hoa tại Trung tâm DVVL TP. Cần Thơ Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Đài Loan đơn hàng công ty Nam Á đợt 2 Thông báo tuyển chọn lao động đi làm việc tại Đài Loan của Công ty HHCP Mạch Điện Nam Á đợt 02 năm 2018 Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ Tuyển chọn Điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức Thông báo nâng cấp Cổng thông tin việc làm Cần Thơ

ÁP DỤNG ISO 9001:2008

 

Quy Trình

Nội dung

Quy trình 1

- Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Phiếu hẹn trả kết quả

- Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy trình 2

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy trình 3

- Thông báo tìm kiếm việc làm

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy trình 4

- Thông báo chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Phiếu nhận hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy trình 5

- Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

Quy trình 6

- Phiếu nhận hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

Quy trình 7

- Đề nghị hỗ trợ học nghề

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình giải quyết hỗ trợ học nghề

Quy trình 8

- Phiếu tư vấn giới thiệu việc làm

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm

Quy trình 9

- Thông báo về việc tìm kiếm việc làm

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng

Doanh nghiệp tự giới thiệu
Click to go to this website
Click to go to this website